097-331-0006/ 094-262-0099 vanantravelvn@gmail.com

THỰC ĐƠN MẪU

THỰC ĐƠN 250.000 VNĐ/SUẤT

(Mâm 06 người)

 1. Ghẹ hấp (1 Kg)
 2. Tôm chiên
 3. Cá thu sốt
 4. Mực hấp
 5. Nộm sứa
 6. Rau xào
 7. Canh Cua
 8. Cơm trắng
 9. Cà pháo
 10. Hoa quả tráng miệng
 1. Ghẹ rang muối (1 Kg)
 2. Tôm sốt me
 3. Mực chiên bơ
 4. Cá hấp dưa
 5. Thịt chưng mắm tép
 6. Rau xào
 7. Canh ngao
 8. Cơm trắng
 9. Cà pháo
 10. Hoa quả tráng miệng

Ghẹ hấp

THỰC ĐƠN 200.000 VNĐ/SUẤT

(Mâm 06 người)

 1. Bề bề rang muối
 2. Móng tay xào
 3. Sò nướng mỡ hành
 4. Mực chiên
 5. Cá thu sốt
 6. Rau xào
 7. Canh cá chua
 8. Cơm trắng
 9. Cà muối
 10. Hoa quả tráng miệng
 1. Tôm hấp
 2. Mực chiên
 3. Cá sủ hấp xì dâu
 4. Sò nướng
 5. Thịt chưng mắm tép
 6. Rau xào
 7. Canh ngao
 8. Cơm trắng
 9. Cà pháo
 10. Hoa quả tráng miệng

Mực chiên

THỰC ĐƠN 150.000 VNĐ/SUẤT

(Mâm 06 người)

 1. Móng tay hấp
 2. Mực chiên
 3. Tôm chao
 4. Cá thu sốt
 5. Ngao nướng
 6. Rau xào
 7. Canh cua
 8. Cơm trắng
 9. Cà pháo
 10. Hoa quả tráng miệng
 1. Mực hấp sả
 2. Tôm chiên
 3. Cá thu sốt cà chua
 4. Ngao nướng
 5. Gà rang
 6. Rau xào
 7. Canh ngao
 8. Cơm trắng
 9. Cà muối
 10. Hoa quả tráng miếng

Móng tay

THỰC ĐƠN 120.000 VNĐ/SUẤT

(Mâm 06 người)

 1. Cá thu sốt
 2. Mực chiên
 3. Tôm hấp
 4. Ngao hấp
 5. Trứng rán
 6. Rau xào
 7. Canh ngao
 8. Cơm trắng
 9. Cà muối
 10. Hoa quả tráng miệng
 1. Cá thu sốt
 2. Mực chiên
 3. Tôm hấp
 4. Ngao hấp
 5. Trứng rán
 6. Rau xào
 7. Canh ngao
 8. Cơm trắng
 9. Cà muối
 10. Hoa quả tráng miệng

Cá thu sốt cà chua

TOUR DU LỊCH HÈ 2018